Zespół

Do naszego zespołu dołączają ludzie, którzy chcą podążać za naszą misją  – dla innych i dla samych siebie. Wnosimy do Fundacji różnorodność profesji, umiejętności, doświadczeń,  ale przede wszystkim pomysłów. Dlatego nie ma dwóch takich samych projektów i przedsięwzięć, a my stale poszukujemy nowych wyzwań i możliwości.

Misja

Nasza misja to tworzenie lokalnie jak najlepszych warunków do rozwoju dzieci i młodzieży zamieszkujących wykluczone tereny Warmii i Mazur.

Szczególną naszą troską jest zahamowanie odpływu młodego pokolenia z regionu poprzez uczenie, jak tutaj można kreować teraźniejszość i przyszłość. Chcemy pokazywać młodym ludziom, a także ich rodzinom i otoczeniu, że mają potencjał, wpływ i wybór, jak żyć w pełni i z pasją bez podziałów na słabych i zdolnych, trudnych i wzorowych, innych i podobnych.

Wizja

Na Warmii i Mazurach istnieją miejsca, gdzie dzieci i młodzież mają równy dostęp do wszechstronnej edukacji oraz wsparcie w realizowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju, zgodnie ze swoimi zdolnościami, zainteresowaniami i tożsamością.

Dorastając, uczą się decydować wraz z dorosłymi o miejscu, w którym żyją, mają głos w ważnych sprawach i czują się w swoim otoczeniu równouprawnionymi mistrzami gry, a nie pionkami na planszy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami!
Kontakt
Historia działalności

Od chwili powstania Fundacji w 2012 roku zrealizowaliśmy ponad 50 projektów i dwa razy tyle inicjatyw, od lokalnych po międzynarodowe.  Powierzono nam pilotażowy program wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie, z którego wyrosły dwie innowacje: Akademia Enklawy i Liderzy Akademii Młodzieżowego Biznesu. W 2018 r. zainicjowaliśmy powstanie Mrągowskiego Forum Młodzieży, które zrzeszyło 15 młodzieżowych grup i organizacji, zrealizowało kilkanaście debat z władzami, badanie „Mrągowo w oczach młodych”, trzy edycje Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych, spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. Od 2 lat współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie przy organizacji Forum Młodzieży Warmii i Mazur, czego owocem stały się między innymi postulaty do Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz rekomendacje dla Marszałka, jak wspierać młodzież w kryzysie pandemii. Wiosną 2020 otworzyliśmy Centrum Kształcenia Obywatelskiego i Multimedialnego, gdzie działa Niezależny Wolontariat Młodzieżowy i Młodzieżowe Media Obywatelskie, w tym telewizja MFM TV i portal Mymragowo.pl. Ciągłość naszych działań zapewniamy z działalności statutowej i gospodarczej.

Więcej o naszych działaniach:
Sprawdź obecne oraz zrealizowane projekty.
Projekty