Nasze propozycje edukacyjne, profilaktyczne i rozwoju osobistego skierowane są do uczniów, uczennic, rodziców oraz kadry pedagogicznej. Wychodzimy z założenia, że niezależnie od tego, kto do jakiej grupy należy, posiada wszystko co potrzeba, aby uczyć się, nauczać i wychowywać z sukcesem dla siebie i innych.  Naszą rolą jest towarzyszyć w wydobywaniu i wzmacnianiu tych umiejętności.

Przykładowa oferta dla dzieci i młodzieży:
 • Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień
 • Kompetencje psychospołeczne np.  rozwiązywanie konfliktów, komunikacja i współpraca w grupie
 • Treningi motywacyjne, w tym planowanie i organizacja czasu,
 • Warsztaty efektywnego uczenia się
 • Indywidualne spotkania z psychologiem, seksuologiem
Programy autorskie:
Jednodniowe:
 • ZNOWU NA NOWO – profilaktyka uzależnień z wykorzystaniem spektaklu teatralnego
 • „Wyprawa do Kreatii – Krainy Nieoczywistej” – warsztaty kreatywności
Semestralne:
 • Akademia „Crossfit charakterów” –rozwój umiejętności społecznych i projektowanie inicjatyw młodzieżowych
 • Liderzy młodzieżowego biznesu – program edukacji dla przedsiębiorczości
 • Fitness dla mózgu – czyli efektywne uczenie się.
Współpracujemy ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, ośrodkami kuratorskimi, ośrodkami szkolenia i wychowania OHP, hufcami ZHP, ośrodkami pomocy społecznej, fundacjami i stowarzyszeniami.
Dla rodziców
 • Umiejętności wychowawcze w tym Szkoła dla Rodziców i Wychowawców I i II
 • Warsztaty, wykłady, spotkania dyskusyjne, dopasowane do potrzeb np. Cyberprzemoc, Emocjonalność dzieci i młodzieży po izolacji pandemicznej, Depresja i inne wyzwania współczesności, Seksualność i jej rozwój od dzieciństwa do dorosłości
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i seksuologiczne
Dla rodziców
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Umiejętności wychowawcze w tym Szkoła dla Rodziców i Wychowawców I i II
 • Zarządzanie konfliktem w szkole
 • Coaching i superwizja
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i seksuologiczne