Akademia Liderów Pozarządowych ALPY

NGO silnym partnerem dla samorządów

W naszym województwie organizacje pozarządowe mogą liczyć na profesjonalne wsparcie swojej działalności i rozwoju. Jednak jak zawsze zakres i zasięg usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych ma swoje ograniczenia. Mając we własnym zespole doświadczenie udziału w różnych szkołach trenerskich, liderskich i coachingowych oraz wiele lat pracy w trzecim sektorze, w nieustannej współpracy z samorządami, przedsiębiorcami, społecznościami, a także z silnymi organizacjami pozarządowymi z całego kraju, doszliśmy do przekonania, że czas na lokalne szkoły liderów. 

Dzięki Akademii ALPY 10 osób pełniących stałe funkcje i zaangażowanych w działalność swoich organizacji ukończyło w Mrągowie 30-godzinny program szkoleniowy, podwyższając swoją wiedzę i umiejętności w zakresie budowania wiarygodnej marki organizacji, efektywnego prowadzenie dialogu z sektorem publicznym z partycypacyjnym udziałem w tworzeniu polityk publicznych, oraz kreowaniu profesjonalnych usług w ramach realizacji zadań własnych samorządów. Jednocześnie dzięki przepracowaniu wybranych procesów w społeczności lokalnej, konsultacjom zdalnym oraz wizytom mentoringowym zostały opracowane plany strategicznego rozwoju dla każdej organizacji – wraz z wypracowaną formułą dalszego wzajemnego wspierania się.

Projekt finansowany ze środków Samorządu Warmińsko-Mazurskiego jako zadanie publiczne w obszarze Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.