Prezentujemy Państwu raport z przebiegu pilotażowej edycji Akademii Coachów Młodzieżowych na Warmii i Mazurach. Została ona wdrożona w 2017 roku dzięki środkom finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako zadanie publiczne w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ACM to program doskonalenia zawodowego dla wszystkich osób, które na co dzień pracują z młodymi ludźmi.

Raport z przebiegu Akademii Coach’ów Młodzieżowych

Projekt jest finansowany ze środków Samorządu Warmińsko-Mazurskiego jako zadanie publiczne w obszarze Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.