Czym jest Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych?

Nazwać go można projektem, programem, zadaniem publicznym, ale nie oddaje to w pełni tego, czym jest FIM dla mrągowskiej młodzieży.

Jednym słowem: Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych to sposób na to, aby zrobić coś ciekawego dla siebie i innych. To okazja, aby wcielić w życie pomysł chodzący od dawna po głowie lub wpaść na coś, czego jeszcze w Mrągowie nie było. Uliczny festiwal muzyczny? Warsztaty beatboxu lub bodypaintingu? Zlot miłośników RPG? A może akcja społeczna na rzecz czystego środowiska? Cykl flashmobów przeciwko przemocy? Stworzenie mobilnej stacji reporterskiej i vloga o sprawach ważnych dla mrągowian?

Cokolwiek by to nie było, Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych pozwoli na realizację takiego przedsięwzięcia.

Jaki jest cel główny Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych?

Celem Funduszu jest podniesienie gotowości, otwartości oraz kompetencji młodzieży z różnorodnych środowisk, jak i osób dorosłych reprezentujących instytucje, organizacje i inne podmioty, do wspólnych działań.

W związku z tym zakłada finalnie powstanie trwałej lokalnej koalicji na rzecz młodzieży związanej z Mrągowem, która:
- będzie poszerzała przestrzeń do współpracy młodzieży z dorosłymi wykraczającej poza standardowe role społeczne,
- będzie umożliwiała rozwój potencjału, kreatywności i odpowiedzialności młodzieży do pełnienia ważnej roli w życiu publicznym Miasta i tworzenia jego kapitału na przyszłość.

Jednym słowem: Fundusz powstaje po to, aby w Mrągowie działo się jeszcze więcej niż się dzieje, za sprawą młodzieży, z udziałem dorosłych i dzięki dobrej współpracy jednych z drugimi.

Dla kogo Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych?

Jeśli masz 15-25 lat, mieszkasz lub uczysz się, a może pracujesz w Mrągowie i jesteś kimś, kto nie czeka, aż będzie się działo, tylko sam chce działać – to dla Ciebie jest Fundusz!
Nie musisz spełniać żadnych innych warunków, aby z niego skorzystać.

Jak zgłosić swój pomysł?

Nic łatwiejszego! Należy zapoznać się z Regulaminem Funduszu oraz wypełnić wniosek, w którym wystarczy swoimi słowami opisać swoją inicjatywę, oszacować budżet oraz harmonogram działań. Spośród wielu wniosków zostanie wybranych 10, których autorzy będą mieli szansę na realizację swoich pomysłów. Sposób zgłaszania wniosku opisany jest w Regulaminie.
Zgłaszana inicjatywa musi spełniać trzy warunki: służyć innym ludziom, nieść pozytywną zmianę i dać widoczne rezultaty.

Kiedy składać wnioski?

Czas na zbieranie wniosków to cały czerwiec 2019. W tym czasie będą służyć pomocą młodzi doradcy z Mrągowskiego Forum Młodzieży oraz opiekunowie Funduszu z ramienia Fundacji „ALE”. Można z nimi będzie kontaktować się bezpośrednio lub przez FB, aby wyjaśniać wątpliwości, pytać o poradę, dopracowywać szczegóły. Taki wniosek będzie miał niewątpliwie ogromną siłę przebicia!

Jak i kiedy zrealizować inicjatywę?

W ramach Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych autor każdej inicjatywy, która zakwalifikuje się do programu, otrzyma 1400zł na realizację. Można zaczynać już w lipcu 2019, a zakończyć nie później niż z końcem w listopada 2019.
Do wcielenia planu w życie niezbędny będzie zespół inicjatywny: główny pomysłodawca - lider oraz trzy osoby towarzyszące. Każdy z uczestników otrzyma naszą pomoc w skompletowaniu zespołu. Przez cały czas będzie z wami również opiekun inicjatywy z Fundacji „ALE”, doradzając wam, wspomagając w praktyce i podtrzymując w was zapał do działania.

Co w międzyczasie?

Odbędą się dwa publiczne spotkania, mające na celu utworzenie koalicji młodzieżowej oraz promocję i prezentację dotychczasowych działań młodych liderów Funduszu i ich zespołów.

W październiku 2019 nastąpi przedstawienie rezultatów działalności MFM w mieście od wiosny 2018 roku oraz dyskusja o jego roli w przestrzeni społecznej Miasta, a także o korzyściach płynących z powstania koalicji

W listopadzie 2019 odbędzie się publiczna ewaluacja trwających inicjatyw, w szczególności z udziałem młodych realizatorów oraz partnerów ze środowiska lokalnego, a także dalsza konsultacja planu działalności koalicji młodzieżowej.

Na debaty zaproszeni zostaną: przedstawiciele partnerów z realizacji inicjatyw, władze gminne i powiatowe, mrągowskie organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy lokalni, niezależni lokalni liderzy społeczni oraz media.

Co zadzieje się później?

W grudniu 2019 roku młodzi realizatorzy pomysłów zostaną zaproszeni na Galę Finałową Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych. Podczas tego wydarzenia każdy z zespołów będzie miał okazję zaprezentować siebie oraz swoje działania. Rezultaty uzyskane przez młodych inicjatorów zostaną uroczyście podsumowane. Poza tym na Gali nastąpi zaprezentowanie planu działania koalicji z uroczystym podpisaniem dokumentów, wcielających ją w życie.

Wniosek o dofinansowanie

(wersja .doc)

Wniosek o dofinansowanie

(wersja .pdf)

Regulamin

(wersja .pdf)

Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych w Mrągowie został powołany dzięki wspólnym staraniom Mrągowskiego Forum Młodzieży i Fundacji Alternatywnej Edukacji „ALE”.Otrzymał wsparcie finansowe Gminy Miasta Mrągowo oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Mamy nadzieję, że tą inauguracyjną edycją rozpoczniemy stałą coroczną przygodę z inicjatywami młodzieży w naszymi mieście!

Facebook
YouTube