Akademia Enklawy - oddolny model animacji społeczno-kulturalnej młodzieży

Główny rezultat projektu

 

akademia1

Erasmus+ KA2

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży:

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Projekt, którym rozpoczynamy III edycję Akademii Enklawy na przyszły rok szkolny. Tym razem jednak wykraczamy nie tylko poza Piecki i Mrągowo.
Poprzez partnerstwo ze słowacką organizacją STEP Spoločenstvo pre oblastný rozvoj  mamy szansę utworzyć pierwszą Akademię Enklawy na Słowacji: w mieście Snina w powiecie Zamplin.
Co więcej, w obu krajach będziemy dążyć do tego, aby upowszechnić Akademię w nowych miastach i gminach - jako innowacyjny model pracy środowiskowej z młodzieżą.

Co chcemy osiągnąć?

  • stworzyć kompendium Akademii Enklawy, czyli przewodnik jak pracować z młodzieżą naszymi metodami,
  • stworzyć system szkolenia coachów Akademii Enklawy, czyli zainicjować certyfikację zawodu animatora młodzieżowego,
  • podnieść jakość pracy animacyjnej z młodzieżą w naszych miejscowościach i szerzej w Polsce i na Słowacji,
  • rozwijać i upowszechniać edukację pozaformalną wspierającą i uzupełniającą naukę szkolną,
  • inspirować lokalne środowiska do budowania koalicji na rzecz młodzieży w formie partnerstw realizujących Akademię Enklawy.

Planujemy dotrzeć do ponad 300 uczniów w wieku 12-19 lat w Polsce i na Słowacji. Mamy zamiar wspólnie w młodzieżą prowadzić nasze Akademie oparte na trzech filarach: mentoringu rówieśniczym, inkubatorze inicjatyw i wolontariacie. Młodzieży będą towarzyszyć 8-osobowy zespół coachów. Ich rola to aktywizowanie, wspieranie i szkolenie młodzieżowych liderów i mentorów. Jednocześnie to młodzież stanie się lustrem, w którym weryfikowana, oceniana i udoskonalana będzie cała Akademia. Finalnie powstanie kompendium, zawierające standardy wdrażania Akademii w nowych środowiskach, wraz z systemem certyfikacji przyszłych coachów. Trzy wersje językowe – polska, słowacka i angielska – zostaną  wypromowane i upowszechnione podczas seminariów w obu krajach oraz poprzez międzynarodową kampanię w sieci.

W jakim czasie?

1. CZERWIEC 2016: Otwarcie projektu dla młodzieży i społeczności lokalnych, przygotowanie do kolejnych etapów.

2. LIPIEC-SIERPIEŃ 2016: 5-dniowe szkolenie dla coachów Akademii, opracowanie wstępnej wersji kompendium.

4. WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2016: dwie wizyty studyjne w trakcie prowadzenia Akademii Enklawy w Polsce i na Słowacji, korekta i opracowanie ostatecznej wersji kompendium w 3 językach.

5. STYCZEŃ 2017: dwa finałowe seminaria w Polsce i na Słowacji wraz z działaniami upowszechniającymi poza Polską i Słowacją na skalę europejską.

Gdzie będzie głośno o projekcie?

Bieżące wydarzenia i linki do relacji medialnych:

FB Akademia Enklawy

Enklawa Artystyczna

STEP Spoločenstvo pre oblastný rozvoj

Sprawozdania z kolejnych etapów projektu:

www.alefundacja.pl/Erasmus+
oraz
www.societystep.eu

ale                    Print                    

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

Facebook
YouTube