Projekt jest innowacją społeczną na skalę kraju, Mrągowo będzie pierwszym miastem w Polsce, w którym zastosujemy metodę dialogu transformatywnego do prowadzenia społecznych inicjatyw wymagających planowania na skalę gminy.

Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG
Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Wysokość przyznanego grantu 93 113,39 EURO
Czas realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023r.

Działania projektowe koordynują dwie fundacje:
Fundacja Alternatywnej Edukacji ALE – Lider Projektu działający w partnerstwie z Fundacją ZŁAP ROZWÓJ.

Fundacja Alternatywnej Edukacji ALE odpowiada za zamówienia i zakupy, koordynację finansową, organizacyjną, rozliczenie projektu i nadzór nad Młodzieżowymi Mediami Obywatelskimi.

Fundacja Złap Rozwój odpowiada za – działania merytoryczne, prowadzenie procesu projektowego tj. kontakty z uczestnikami projektu, ekspertami i interesariuszami, przygotowanie treści merytorycznych.

Cel Projektu:

Stworzenie przestrzeni dialogu obywatelskiego, służącej samorządowi i społeczności związanej
z Mrągowem do poprawy jakości komunikacji oraz lepszego współzarządzania miastem.

Tworząc i testując taką przestrzeń, chcemy partycypacyjnie dążyć do zmiany modelu polityki lokalnej, dotyczącej zagospodarowania przestrzeni miasta z jednoczesnym zadbaniem o środowisko.

Jak osiągniemy ten cel?

Zainicjujemy i przez dwa lata będziemy prowadzić praktykę otwartych spotkań i warsztatów z mieszkańcami i przedstawicielami mrągowskiego samorządu pod nazwą “Mrągowo Sz(t)uka Dialogu”.

W ciągu dwóch lat:

– przeprowadzimy 7, cykli spotkań w tematach dotyczących Mrągowo, w szczególności przestrzeni publicznych i ochrony środowiska

zorganizujemy 15 edycji szkoleń i warsztatów z komunikacji i radzenia sobie z konfliktem, facylitacji spotkań i podstaw dziennikarstwa włączającego, skierowanych do mieszkańców Mrągowa

zorganizujemy 2 edycje Pikniku Obywatelskiego, gdzie będziemy dzielić się doświadczeniami i angażować mieszkańców do włączenia się w projekt

opracujemy min. 10 materiałów audiowizualnych, 10 audycji radiowych, 10 materiałów prasowych, opisujących poruszane prze mieszkańców tematy

 

Kolejną innowacją w projekcie jest przygotowanie i zaangażowanie młodzieży w promocje i komunikację działań projektowych. Przeszkolimy 50 wolontariuszy/ek Młodzieżowych Mediów Obywatelskich, które będą odpowiadały za komunikacje naszych działań, na portalu myMragowo.pl i w  telewizji MFM TV. Będą to pierwsze w Polsce media młodzieżowe edukowane do dziennikarstwa włączającego, opartego na dialogu transformatywnym.

Z kim chcemy zrealizować ten projekt i jak ?

Z kim?

Z mieszkańcami i osobami, które związane są z Mrągowem, np. Uczą się  tutaj, pracują, korzystają z usług publicznych.

Jak?

Zapraszając mieszkańców do włączenia się w projekt, w roli:
– Facylitatorów spotkań, którzy skorzystają ze szkoleń i włączą się w prowadzenie spotkań.
– Aktywistów, którzy zaproponują ważne społecznie tematy do poruszenia.
– Przedstawicieli Młodzieżowych Mediów Obywatelskich, którzy zostaną przeszkoleni i dołącza do biura medialnego obsługującego projekt.
– Uczestników spotkań i wydarzeń, którzy włączą się w spotkania i wydarzenia projektowe.

Zapraszając i angażując Radnych i przedstawicieli administracji samorządowej, jako ważnych partnerów projektu, mających władztwo i formalne możliwości wdrażania w życie, wypracowanych podczas spotkań propozycji i rozwiązań.

Kluczowe wydarzenia:
 1. Przed oficjalnym rozpoczęciem – zorganizujemy spotkanie z Radnymi i przedstawicielami Urzędu Miasta, w celu prezentacji, zaproszenia do udziału,  określenia bieżących potrzeb Gminy Miasto Mrągowo i możliwości współpracy, w zakresie objętym projektem. Spotkanie odbędzie się  02.12.2021r. g. 15.00-16.30 oraz 18.00 i 19.30 (spotkanie z potencjalnymi facylitatorami).
 2. Kampania Otwierająca – jej celem jest zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie, pozyskanie kandydatów na facylitatorów, aktywistów i uczestników spotkań. Termin: 06.12.-17.12.2021r.
 3. Szkolenie z modelu transformatywnego dla Facylitatorów. Terminy:
  Moduł I: Mrągowo, 14-15.01.2022, godz. 09:00 – 17:00
  Moduł II: Zoom, 27.01, 03.02, 10.02, 17.02, 24.02, 03.03.2022, godz. 16:00 – 20:00
 4. 7 cykli szkoleń z modelu transformatywnego i podstawi dziennikarstwa włączającego dla wolontariuszy Młodzieżowych Mediów Obywatelskich
  I cykl : Mrągowo, 11-12.01.2022, godz. 09:00 – 17:00, kolejne co kwartał.
 5. 7 Cykli otwartych spotkań Mrągowo Sz(t)uka Dialogu. Każde wg schematu:
  1. Faza przygotowania
  2. Faza komunikacji i realizacji
  3. Faza follow up
 6. 7 edycji otwartych warsztatów z komunikacji i radzenia sobie z konfliktem w nurcie transformatywnym dla mrągowian/nek
 7. 2 edycje Pikników Obywatelskich

Spotkania będą prowadzić przeszkoleni w modelu facylitatorzy/ki.

Szkolenia i wsparcie mentoringowe poprowadzą: Magdalena Dittmer i Łukasz Kwiatkowski, praktycy metody z Centrum Dialogu i Transformacji Konfliktu w Gdańsku oraz, zdalnie Judy Saul i Erik Cleven eksperci z USA zasiadający w zarządzie Institute for Study of Conflict Transformation (ISCT), organizacji zajmującej się rozwijaniem metody .

 
Kim są nasi eksperci i mentorzy?

Judy Saul ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w mediacji, facylitacji i szkoleniach. Jest członkiem zarządu i trenerem w Institute for Study of Conflict Transformation. Założyła centrum mediacji w Ithaca w stanie Nowy Jork i była jego dyrektorem wykonawczym przez ponad 25 lat. Oprócz prowadzenia ośrodka, Judy stała się znana w społeczności jako facylitator spotkań, dialogów społecznych i inicjatyw wymagających planowania na dużą skalę. Pracowała w roli facylitatora dla lokalnych gmin, szkół, organizacji non-profit i przedsiębiorstw. Dzięki swojemu doświadczeniu została wpisana na listę US Institute for Environmental Conflict Resolution. Prowadziła szkolenia krajowe i międzynarodowe w zakresie projektowania i prowadzenia dialogów oraz złożonych procesów publicznej partycypacji.

Erik Cleven jest profesorem nadzwyczajnym stosunków międzynarodowych w Saint Anselm College w Manchester w stanie New Hampshire. Jest wiceprezesem zarządu Institute for Study of Conflict Transformation. Jego badania dotyczą międzynarodowego terroryzmu i przemocy w społecznościach, a także efektów procesów dialogu społecznego. Prowadził badania w Kenii, Kosowie, Indiach i Bośni, a w latach 2010-2011 był stypendystą programu Jennings-Randolph Peace Scholar w United States Institute of Peace. Przed studiowaniem stosunków międzynarodowych przez wiele lat mieszkał w Norwegii i pracował w kilku organizacjach pozarządowych, w tym w Norweskim Centrum Pokoju, Centrum Zarządzania Konfliktami i Sieci Dialogu Nansen. W tym czasie był facylitatorem międzyetnicznego dialogu między Rosjanami i Czeczenami oraz między wieloma grupami w byłej Jugosławii. Przeprowadził wiele szkoleń w zakresie transformacji konfliktów i mediacji, a także opracował podejście do monitorowania i oceny, które pozwala organizacjom identyfikować zmiany w relacjach społecznych w podzielonych społecznościach

Magdalena Dittmer jest mediatorem, trenerem biznesu, facylitatorem i wykładowcą. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z mediacji. Stale rozwija kwalifikacje podczas warsztatów z mediacji i polubownych metod rozwiązywania sporów oraz superwizji mediatorów. Pracuje jako mediator od 2013 roku i jest wpisana listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Warszawie w zakresie mediacji gospodarczych, pracowniczych, cywilnych, rodzinnych i karnych. Właścicielka firmy Mediacje MD oferującej usługi dla biznesu oraz dla osób prywatnych z obszaru mediacji, komunikacji i konfliktu. W latach 2013 – 2015 kierowała Filią Polskiego Centrum Mediacji w Starogardzie Gdańskim, gdzie do dzisiaj realizuje projekty społeczne dla mieszkańców jak np. współtworzenie starogardzkiego Punktu Mediacji Rówieśniczej. Jest mediatorem Centrum Dialogu i Transformacji Konfliktu oraz Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Łukasz Kwiatkowski współpracuje z międzynarodową siecią praktyków skupionych wokół Institute for the Study of Conflict Transformation i pełni funkcję koordynatora ISCT w Polsce. Uzyskał tytuł Certified Transformative Mediator™ i jest autoryzowanym trenerem ISCT. Posiada doświadczenie w budowaniu i rozwoju zespołów, zarządzaniu zmianą i konfliktem w organizacji oraz komunikacji i negocjacji w środowisku międzynarodowym. Prowadzi coaching konfliktu, mediacje oraz szkolenia i warsztaty dla osób indywidualnych, organizacji i mediatorów. Brał udział w szeregu konferencji, szkoleń i warsztatów w Europie i USA na temat różnych form interwencji w konflikcie. Zainicjował powstanie Centrum Dialogu i Transformacji Konfliktu z myślą o wsparciu ludzi, rodzin, organizacji i społeczności w konstruktywnym odpowiadaniu na sytuacje konfliktowe.

Dowiedz się więcej – ważne linki:
Dialog Transformatywny
Zostań facylitatorem
Zostań Redaktorem MMO
Metryczka projektu