Idąc śladami „Inferno amore: nie milcz na mnie” Teatr Insania działający przy Fundacji „ALE” oraz Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie po raz drugi zaprosił mrągowską młodzież do udziału w wyjątkowym przedsięwzięciu.

Z-NOWU-NA-NOWO to coś więcej niż spektakl. To program profilaktyczny wobec problemu używania narkotyków i środków zastępczych wśród młodzieży szkolnej. Kluczowym działaniem było przygotowanie, przedstawienie i nagranie multimedialnego widowiska, łączącego sztukę teatralną, filmową, aranżacje muzyczne i animacje świetlne. e.

Podstawa scenariusza, stworzona przez członków Teatru Insania, została poddana twórczej transformacji przez 300 młodych osób reprezentujących mrągowskie środowiska młodzieżowe. Następnie przełożyło się na kilkumiesięczne przedsięwzięcie artystyczne z udziałem 40-osobowej obsady w wieku 13-19 lat, przy wsparciu kadry projektu: animatorów, instruktorów artystycznych, trenerów i terapeutów, prowadzących grupę pod względem zarówno artystycznym, jak i psychoedukacyjnym. W cały proces – od konsultacji scenariusza po premiery spektaklu i nagrania filmowego – zaangażowana była również społeczność lokalna Mrągowa, w tym przedstawiciele instytucji oświaty, kultury, pomocy społecznej i służb bezpieczeństwa.

Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako zadanie publiczne z zakresu: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:  realizacja programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki selektywnej nakierowanych na dzieci i młodzież z grup podwyższonego ryzyka.”