„Sakrum – sięgnij po życie” to projekt zrealizowany na terenie powiatu mrągowskiego, aktywizujący odbiorców do podjęcia kroków ku zmianie kryzysowej sytuacji życiowej, a jednocześnie prowadzący do powstania programu z zakresu profilaktyki wskazującej.

Projekt obejmował zaangażowanie osób zwłaszcza mężczyzn zagrożonych problemem alkoholowym oraz zjawiskiem przemocy w pracę nad scenariuszem filmu, który ukaże wysiłki dnia codziennego i walkę wewnętrzną z jaką mierzy się w swoim życiu każdy mężczyzna. Do współpracy zostały zaangażowane instytucje GOPS oraz PCPR. Współpraca sięgała również ośrodków terapeutycznych ze specjalizacją uzależnień. Działania w projekcie zmierzały do wzrostu świadomości, kompetencji i gotowości do osobistej zmiany poprzez włączenie adresatów zadania w proces tworzenia filmu fabularnego poruszającego temat walki o męską tożsamość w obliczu kryzysu relacji, autorytetów, wartości i męskich ról społecznych. Uczestnicy zostali konsultantami scenariusza, towarzyszami przygotowań w zespole filmowym, statystami na planie, gośćmi spotkań popremierowych i konferencji regionalnej, aby w efekcie osiągnąć poziom gotowości do dalszego kroku ku zmianie, która może oznaczać podjęcie różnych aktywności, włączając w to pomoc specjalistyczną.

Aleksandra Lemańska, Prezes Fundacji „ALE” oraz Producent filmu:

„Scenariusz filmu powstawał prawie przez rok. Wymagała tego głębia historii, która kryje się pod tytułowym sakrum. Nie sposób przedstawić drogę, jaką przeszedł pierwotny zamysł fabuły, stając się wielowarstwową opowieścią o ludzkim cierpieniu i wyzwoleniu, o władzy i pokorze, o samotności i bliskości, o nadziei i o zaufaniu wbrew nadziei. To, co pojmujemy naszymi zmysłami, zwykła ludzka codzienność, którą możemy w dużej mierze sterować i kontrolować, zderza się z tym, co nieuchwytne i nie dające się poznać, a jednak jest doświadczane i pozwala przejść przez najbardziej graniczne sytuacje. Okazuje się bowiem, że to na styku profanum i sakrum dokonuje się w człowieku przemiana, która jest tak naprawdę jego osobistym wyborem – i dopiero taki wybór może wyprowadzić ze śmierci do życia.”

Projekt został zrealizowany dzięki Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.