Projekt „W drodze do SUKCESU” nr RPWM. 11.01.01-28-0101/20

PRAWO PRACY-SZKOLENIA Katarzyna Roszkowska, Beneficjent projektu, wraz Fundacją Alternatywnej Edukacji „ALE”,
zapraszają do udziału w projekcie „W drodze do SUKESU”.

Co jest celem projektu?

Celem projektu jest zintegrowanie społeczne i podwyższona aktywność zawodowa 40 osób dorosłych (26 kobiet i 16 mężczyzn) wykluczonych (tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (spełniających kryteria grupy docelowej) zamieszkujących w województwie warmińsko-mazurskim na terenach wybranych gmin powiatu mrągowskiego, piskiego i szczycieńskiego. Zostanie to osiągnięte poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie udzielone w ramach programu; skutkujące uzyskaniem kwalifikacji/nabyciem kompetencji przez min. 26 UP, postępem w aktywizacji społecznej u min. 34% UP oraz zatrudnieniem min. 25% UP (min.12% osób z niepełnosprawnością);

 
Planowane efekty:
 • uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji przez min. 26 Uczestników/czki Projektu
 • postęp w aktywizacji społecznej u min. 34% Uczestników/czki Projektu
 • zatrudnienie min. 25% Uczestników/czki Projektu, min. 12% osób niepełnosprawnością
Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w województwie warmińsko-mazurskim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w powiatach mrągowskim i piskim na terenach poniższych gmin:

w powiecie MRĄGOWSKIM:
 • MIKOŁAJKI (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
 • MIKOŁAJKI (MIASTO)
 • MIKOŁAJKI (OBSZAR WIEJSKI)
 • MRĄGOWO (GMINA WIEJSKA)
 • PIECKI (GMINA WIEJSKA)
 • SORKWITY (GMINA WIEJSKA)
w powiecie
PISKIM:
 • BIAŁA PISKA (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
 • BIAŁA PISKA (MIASTO)
 • BIAŁA PISKA (OBSZAR WIEJSKI)
 • ORZYSZ (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
 • ORZYSZ (MIASTO)
 • ORZYSZ (OBSZAR WIEJSKI)
 • RUCIANE-NIDA (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
 • RUCIANE-NIDA (MIASTO)
 • RUCIANE-NIDA (OBSZAR WIEJSKI)
w powiecie
SZCZYCIEŃSKIM:
 • DŹWIERZUTY (GMINA WIEJSKA)
 • JEDWABNO (GMINA WIEJSKA)
 • PASYM (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
 • PASYM (MIASTO)
 • PASYM (OBSZAR WIEJSKI)
 • ROZŁOGI (GMINA WIEJSKA)
 • ŚWIĘTAJNO (GMINA WIEJSKA)
 • WIELBARK (GMINA WIEJSKA)
W szczególności zapraszamy osoby:

– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
– posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
– korzystające z POPŻ (Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa)
– o niskich kwalifikacjach/ bez kwalifikacji zawodowych
– mające 50 lat i więcej.

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy:

– diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów
– poradnictwo specjalistyczne
– trening umiejętności społecznych
– szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych
– pośrednictwo pracy
– staże zawodowe

Zapewniamy:

– kadrę z wieloletnim doświadczeniem w obszarze działania aktywizacji społeczno-zawodowej
– stypendia szkoleniowe i stażowe
– materiały szkoleniowe
– zwrot kosztów dojazdu
– catering

Wartość Projektu: 712.803,75 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 605.883,18 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.10.2021 r. do 31.07.2022 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020