W 2015 roku młodzież w Pieckach jako pierwsza i jedyna w województwie realizowała własne inicjatywy, na które otrzymała środki finansowe Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ręce Enklawy Artystycznej i Fundacji „ALE” został powierzony pilotaż programu, który był prekursorem naszych Funduszy Inicjatyw Młodzieżowych w następnych latach.

Projekt zakładał realizację co najmniej 5 przedsięwzięć młodzieżowych, gdzie młodzież:

– jest pomysłodawcą i realizatorem przedsięwzięcia,
– adresuje swoją inicjatywę do społeczności, w której żyje,
– zaprasza inne grupy wiekowe, instytucje i organizacje do współpracy.

Ważnym celem celem i oczekiwanym rezultatem było powstanie w gminie Piecki trwałej koalicji na rzecz wspierania działań młodzieży z udziałem organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorców prywatnych i osób dobrej woli. Tak powstali Aktywni-Kreatywni.

Podczas Lata z Akademią Enklawy młodzież Enklawy Artystycznej zainspirowała rówieśników do przyszłych inicjatyw. Odbył się szereg jednodniowych spotkań, warsztatów, pokazów i innych wydarzeń na terenie gminy, które włączały wszystkich uczestników i widzów we wspólną aktywność.

Przez kilka miesięcy grupy inicjatywne realizowały swoje przedsięwzięcia, na które otrzymały środki finansowe. Mogły przy tym liczyć na stałe wsparcie dorosłych coach’ów oraz swoich bardziej doświadczonych rówieśników – mentorów Akademii. Na podsumowanie młodzi inicjatorzy zaprezentowali swoje osiągnięcia również na spotkaniu z przedstawicielami władz lokalnych, instytucji, organizacji i innych podmiotów, zaproszonych do utworzenia koalicji na rzecz młodzieży.