Mrągowo Sz(t)uka Wolontariatu to kontynuacja działań wolontariackich realizowanych w ramach konkursu z zakresu rozwoju sektora pozarządowego, w tym rozwoju wolontariatu w 2021 r. ze środków samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zadaniu publicznym „Do wolontariatu, gotowi start”. Zadanie te wzmocniło edukację wolontariuszy w zakresie animacji czasu wolnego – przeszkolono 10 wolontariuszy, z których kilkoro wyraża chęć dalszego udziału w wolontariacie i zostanie zaproszona do udziału w projekcie, dzięki czemu nowi wolontariusze będą mogli czerpać od nich wiedzę i szkolić warsztat animatora.  Jest to także dalszy rozwój Niezależnego Wolontariatu Młodzieżowego – inicjatywy zapoczątkowanej w ramach I edycji Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych w Mrągowie.

Projekt zakłada realizację zadań mających podnieść zaangażowanie społeczne oraz promocję i rozwój stałego wolontariatu w powiecie mrągowskim. Przedsięwzięcie polega na zorganizowaniu szkolenia dla grupy 10 wolontariuszy oraz zaangażowanie ich w organizacje m.in. 3 wydarzeń promujących projekt „Mrągowo Sz(t)uka Dialogu”, a także Pikniku Obywatelskiego będącego ich zwieńczeniem. Z wolontariuszami pracować będzie wykwalifikowana kadra, a ich pracę będzie nadzorował koordynator z ramienia Fundacji

Wartością dodaną projektu będzie edukacja na temat wolontariatu w szkołach. Będzie to kontynuacja działań podjętych w zadaniu „Do wolontariatu, gotowi start”. Chcielibyśmy rozwijać kapitał społeczny wśród młodzieży na zasadzie współpracy ze szkołami. Wolontariusze przeprowadzą w swoich klasach prezentacje i dyskusje podczas godzin wychowawczych (bezpośrednio lub online) – opowiedzą o zaletach płynących z pracy wolontariusza, co ma za zadanie zerwanie z niepopularnym wizerunkiem społecznym wolontariatu, zwłaszcza wśród młodzieży, przedstawią także możliwości jakie w tym zakresie oferuje Fundacja. Na potrzeby prezentacji zostanie stworzony film promujący wolontariat, w którym głównymi bohaterami będą zaangażowani w zadanie wolontariusze.