Celem innowacji „Liderzy Akademii Enklawy” (dalej zwaną LAE), realizowanej przez Fundację Alternatywnej Edukacji „ALE”, było wyposażenie młodych ludzi w brakującą im wiedzę o osobistych zasobach oraz mrągowskim rynku pracy, a także w umiejętności, jak skutecznie tę wiedzę wykorzystać. Uczestnicy doświadczą tego poprzez symulację swojej pierwszej biznesowej oferty dla lokalnych pracodawców, którą zrealizują z rówieśnikami i ze wsparciem specjalistów. Docelowo innowacja ma doprowadzić do tego, żeby młodzi ludzi – po skończeniu edukacji pozostali – w Mrągowie (ewentualne do niego wrócili) i zainwestowali tu swoją przyszłość. 

Program realizowany był w Mrągowie w ramach regularnych (zwykle cotygodniowych) spotkań/warsztatów uczestników z profesjonalnymi trenerami i innowatorami. 

Nasi partnerzy:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

Urząd Miejski w Mrągowie

I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie

Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie.

Projekt innowacyjny „Liderzy Akademii Enklawy” realizowany w ramach projektu grantowego „TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”, www.transferhub.pl