Czym jest Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych?

Jednym słowem: Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych to sposób na to, aby zrobić coś ciekawego dla siebie i innych. To okazja, aby wcielić w życie pomysł chodzący od dawna po głowie lub wpaść na coś, czego jeszcze w Mrągowie nie było. Uliczny festiwal muzyczny? Warsztaty beatboxu lub bodypaintingu? Zlot miłośników RPG? A może akcja społeczna na rzecz czystego środowiska? Cykl flashmobów przeciwko przemocy? Stworzenie mobilnej stacji reporterskiej i vloga o sprawach ważnych dla mrągowian?

Celem Funduszu jest podniesienie gotowości, otwartości oraz kompetencji młodzieży z różnorodnych środowisk, jak i osób dorosłych reprezentujących instytucje, organizacje i inne podmioty, do wspólnych działań.

15 osób zrzeszonych w MFM z zaangażowaniem na każdym etapie realizacji zadania, włączali się w projekt w różnych rolach: promotorów Funduszu, mentorów, członków Komisji Regrantingowej, liderów inicjatyw, współorganizatorów spotkań debaty publicznej oraz Gali Finałowej.

Podczas projektu zostało zrealizowanych 10 inicjatyw młodzieżowych przez grupy inicjatywne młodzieży biorące udział w projekcie z udziałem mieszkańców miasta Mrągowo oraz 40 młodych ludzi podniosło swoje wiedzę, kompetencje i doświadczenie w  działaniach na rzecz społeczności lokalnej, we współpracy z różnymi podmiotami różnych sektorów.

Dzięki realizacji Projektu Mrągowskie Forum Młodzieży  stało się  nietypową, innowacyjną, tym samym bardziej efektywną formą młodzieżowej rady miasta, której głos liczy się w sprawach ważnych dla młodzieży,  a Mrągowo stało się propagatorem i realizatorem własnego lokalnego Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych.

Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych w Mrągowie został powołany dzięki wspólnym staraniom Mrągowskiego Forum Młodzieży i Fundacji Alternatywnej Edukacji „ALE”.Otrzymał wsparcie finansowe Gminy Miasta Mrągowo oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Mamy nadzieję, że tą inauguracyjną edycją rozpoczniemy stałą coroczną przygodę z inicjatywami młodzieży w naszymi mieście!