Aktywni Kreatywni skrzyknęli się w grudniu 2015 roku w efekcie półrocznego
projektu pod nazwą „Pilotażowy program wsparcia inicjatyw młodzieżowych w
województwie warmińsko-mazurskim”.

Realizowali go wówczas w Gminie Piecki trzej partnerzy: Fundacja Alternatywnej
Edukacji „ALE”, nieformalna grupa młodzieży Enklawa Artystyczna oraz Zespół
Szkół w Pieckach.

Projekt odbił się szerokim echem w gminie, powiecie i województwie

Aktywni Kreatywni powstali na finalnym etapie projektu po to, aby go kontynuować i rozwijać w kolejnych latach.

Wspierający:
Szkoła Podstawowa w Starych Kiełbonkach
Szkoła Podstawowa w Nawiadach
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach
Dorota Sadłowska
Monika Mazur
Monika Dąbkowska
Wisława Romankiewicz
Fundacja Zwierzęta Eulalii
Gościniec Relax Barbara Ryfa
Rezydencja Piecki
Siedlisko Tagomago Nawiady
Tomasz Jasinowicz
Maria Nadolna
Fundacja Alternatywnej Edukacji ALE