Prezentujemy Państwu raport z przebiegu pilotażowej edycji Akademii Liderów Zmiany na Warmii i Mazurach. Została ona wdrożona w 2018 roku dzięki środkom finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako zadanie publiczne w obszarze aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Zadania z zakresu wspierania przedsięwzięć wpływających na wzrost kapitału społecznego i ludzkiego na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego poprzez: Wspieranie przedsięwzięć o charakterze szkoleń i spotkań lokalnych liderów wiejskich (m. in. sołtysów) mających na celu wymianę doświadczeń i podnoszenie kompetencji. 

„Lider to ktoś, kto pracuje tak, by inni chcieli też pracować, to ktoś, kto wierzy w sens tego co robi tak mocno, by inni też uwierzyli. Bycie liderem to towarzyszenie przed, w trakcie i po zakończeniu działania.”

Projekt finansowany ze środków Samorządu Warmińsko-Mazurskiego jako zadanie publiczne w obszarze Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.