Przedsięwzięcie polega na zorganizowaniu nowych w swoim zakresie praktyk wolontariackich dla młodzieży: wolontariatu na rzecz zwierząt i edukacji w zakresie funkcjonowania środowisk rodzinnych, w których występują zwierzęta towarzyszące, wzmocnionych edukacją wolontariuszy w zakresie komunikacji międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej zwierząt domowych (kot, pies) oraz zasad współżycia społecznego ze zwierzętami, utrwalającymi humanitarne ich traktowanie.

W trakcie realizacji zadania grupa 10 wolontariuszy – działających w Niezależnym Wolontariacie Młodzieżowym w Mrągowie i nowo zrekrutowanych – weźmie udział w warsztatach z behawiorystą zwierzęcym z wyżej wymienionego zakresu, oraz w organizacji kampanii reklamującej zadanie, zostanie zaangażowanych w proces rekrutacji 10 rodzin posiadających lub planujących adopcję zwierząt, tworzenie materiałów audiowizualnych lub postów promocyjno-edukacyjnych oraz stworzy plan dalszej działalności grupy.

Ponadto w działania edukacyjne i zachęcające do wolontariatu włączymy 10 rodzin, które wezmą udział w sesjach edukacyjnych z behawiorystą zwierzęcym, mających na celu propagowanie humanitarnego współżycia społecznego ze zwierzętami domowymi, integrację rodziny jako jednostki posiadającej zwierzęta towarzyszące oraz promocję działań wolontariackich na rzecz zwierząt.

W wyniku sesji z behawiorystą zwierzęcym rodziny zostaną wzbogacone o wiedzę dotyczącą podstaw zachowania i funkcjonowania zwierząt w rodzinie i możliwości pozytywnego rozwoju relacji pomiędzy wszystkimi członkami rodziny w założeniu, że zwierzę jest jednym z nich.

Rodziny wezmą udział w promocji wolontariatu poprzez udział w konkursie dotyczącym adopcji zwierząt i współżycia z nimi w społeczności domowej. Zostanie zorganizowany konkurs "4 łapy w rodzinie", do którego zaprosimy  drogą internetową rodziny posiadające zwierzęta domowe (kot, pies).

 

Konkurs odbędzie się na zasadzie oceny fotografii rodzinnych, a jego zwieńczeniem oprócz nagród dla 3 zwycięskich rodzin, będzie film podsumowujący zadanie, zawierający prace konkursowe. Powstały film zaangażuje uczestniczące w projekcie rodziny i wolontariuszy do wypowiedzi na temat doświadczenia wynikającego z udziału w projekcie i promocji wolontariatu na rzecz zwierząt i będzie podsumowaniem realizacji zadania publicznego.

Trwałość zadania będzie podjęta dzięki zaangażowaniu młodzieżowych wolontariuszy w stworzenie grupy działającej w wybranej formie na rzecz niesienia pomocy zwierzętom. Utworzona grupa stworzy plan dalszej działalności, który ma być owocem indywidualnych wizji wolontariatu na rzecz zwierząt i przyczynkiem do dalszego rozwoju tego sektora wolontariatu w Mrągowie i okolicach.