Ostateczna lista uczestników
I edycji Akademii Coachów Młodzieżowych
9 maja 2017

1. Paulina Grądzka – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Arka , Olsztyn
2. Mateusz Obrębski – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Arka, Olsztyn
3. Dominika Złakowska-Cieślak – Fundacja Borussia, Olsztyn
4. Zuzanna Chmielewska – Fundacja Borussia, Olsztyn
5. Alicja Ślebioda – Stowarzyszenie Osób Pozytywnie Aktywnych, Biskupiec
6. Justyna Kalkowska – Stowarzyszenie Osób Pozytywnie Aktywnych, Biskupiec
7. Izabela Bejnar – Zespół Szkół w Węgoju, gmina Biskupiec
8. Justyna Stysiek – Zespół Szkół w Węgoju, gmina Biskupiec
9. Marzena Szczepańska – Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach
10. Beata Trzcińska – Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach

Ogłoszenie wyników rekrutacji I edycji Akademii Coachów Młodzieżowych

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW (wg nadanych numerów zgłoszeń):
1. Paulina Grądzka – nr zgłoszenia 11
2. Mateusz Obrębski – nr zgłoszenia 10
3. Dominika Złakowska-Cieślak – nr zgłoszenia 5
4. Zuzanna Chmielewska – nr zgłoszenia 12
5. Alicja Ślebioda – nr zgłoszenia 1
6. Justyna Kalkowska – nr zgłoszenia 8
7. Izabela Bejnar – nr zgłoszenia 7
8. Justyna Stysiek – nr zgłoszenia 9
9. Marzena Szczepańska – nr zgłoszenia 3
10. Beata Trzcińska – nr zgłoszenia 4

LISTA REZERWOWA (wg nadanych numerów zgłoszeń):
1. Elżbieta Zyra – nr zgłoszenia 6
2. Adriana Wiśniewska – nr zgłoszenia 2

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej – POBIERZ

Zakwalifikowanych uczestników prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w programie lub zgłoszenie rezygnacji z udziału do dnia 5 maja 2017r. drogą mailową na adres: alefundacja@gmail.com.

UWAGA!
W przypadku rezygnacji któregoś z zakwalifikowanych uczestników:

  • możliwość udziału w programie traci druga osoba z tej samej instytucji/organizacji/miejscowości, chyba że w terminie do 9 maja 2017r. zgłosi się inna osoba w miejsce osoby rezygnującej, która spełni w/w warunek formalny
  • możliwość udziału w programie otrzymują osoby z listy rezerwowej wg powyższej kolejności – pod warunkiem dopełnienia warunku formalnego i zgłoszenia drugiej osoby towarzyszącej w programie z tej samej instytucji/organizacji lub tej samej miejscowości.

Ogłoszenie ostatecznej listy uczestników I edycji ACM nastąpi 9 maja 2017r.

Facebook
YouTube