Pilotażowy program wsparcia inicjatyw młodzieżowych
w województwie warmińsko-mazurskim

Pilotażowy program

Od lipca do grudnia młodzież w Pieckach jako pierwsza i jedyna w województwie będzie realizowała własne inicjatywy, na które otrzymała środki finansowe Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ręce Enklawy Artystycznej i Fundacji „ALE” został powierzony pilotaż programu, który ma szansę na kontynuację w kolejnych latach w całym regionie.

Projekt zakłada realizację co najmniej 5 przedsięwzięć młodzieżowych, gdzie młodzież:
- jest pomysłodawcą i realizatorem przedsięwzięcia,
- adresuje swoją inicjatywę do społeczności, w której żyje,
- zaprasza inne grupy wiekowe, instytucje i organizacje do współpracy.

Ważnym celem celem i oczekiwanym rezultatem jest powstanie w gminie Piecki trwałej koalicji na rzecz wspierania działań młodzieży z udziałem organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorców prywatnych i osób dobrej woli. Założeniem jest, aby koalicja funkcjonowała nadal po zakończeniu projektu.

Co będzie się działo?

Podczas Lata z Akademią Enklawy młodzież Enklawy Artystycznej zainspiruje rówieśników do przyszłych inicjatyw. Odbędzie się szereg jednodniowych spotkań, warsztatów, pokazów i innych wydarzeń na terenie gminy, które włączą wszystkich uczestników i widzów we wspólną aktywność.

Na początku września wszyscy młodzi zainteresowani wezmą udział w wyjazdowym zlocie, podczas którego przedyskutują wspólnie zasady otrzymywania mini-grantów i opracują pierwsze koncepcje swoich inicjatyw.

Od października do grudnia tzw. grupy inicjatywne mają czas na realizację swoich przedsięwzięć, na które otrzymają środki finansowe. Mogą przy tym liczyć na stałe wsparcie dorosłych coachów oraz swoich bardziej doświadczonych rówieśników - mentorów Akademii. Na podsumowanie młodzi inicjatorzy zaprezentują swoje osiągnięcia również na spotkaniu z przedstawicielami władz lokalnych, instytucji, organizacji i innych podmiotów, zaproszonych do utworzenia koalicji na rzecz młodzieży.
W międzyczasie będziemy pracować już nad stworzeniem koalicji i planu jej działalności na 2016 rok. Wszystkich potencjalnych koalicjantów zaprosimy na spotkania, podczas których wspólnie pomyślimy, kto, czy w ogóle, a jeśli tak, to w jaki sposób mógłby współpracować ze sobą, aby nadal umożliwiać młodym ludziom bycie aktywnym i twórczym gospodarzem przestrzeni publicznej, środowiska lokalnego i partnerem dorosłych.

Co już się wydarzyło, można przeczytać i zobaczyć na blogu oraz naszym FB

Projekt realizowany jako zadanie publiczne ze środków Samorządu Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą „Pilotażowy program wsparcia inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.”

Enklawa-logoWarmińsko-Mazurskie

Facebook
YouTube