PROGRAM AKADEMIA COACHÓW MŁODZIEŻOWYCH

I EDYCJA - 2017

 

CEL GŁÓWNY: podniesienie standardów jakości pracy środowiskowej z młodzieżą zagrożoną problemem alkoholizmu jego i jego skutków, świadczonej przez osoby zatrudnione w świetlicach, klubach i innych miejscach wsparcia młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w oparciu o innowacyjny model animacji społeczno-kulturowej młodzieży – Akademię Enklawy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. wzrost wiedzy i kompetencji 10 uczestników Akademii Coachów Młodzieżowych
    w zakresie środowiskowej pracy  z młodzieżą,
  2. udoskonalenie merytorycznych podstaw programowych Akademii Coachów Młodzieżowych w wyniku I edycji,
  3. zwiększenie jakości współpracy w doskonaleniu i upowszechnianiu wysokich standardów pracy środowiskowej z młodzieżą w województwie.

Program kończy się uzyskaniem certyfikatu coacha młodzieżowego, co jednocześnie otwiera możliwości na dalszą współpracę w realizacji kolejnych edycji ACM i innych wspólnych działaniach służących kształtowaniu wysokich standardów pracy
z młodzieżą w naszym województwie.

Program Akademia Coachów Młodzieżowych składa się z 2 części: realizacja programu szkoleniowego wraz z uzyskaniem certyfikatu oraz wizyty coachingowe.

I. Program szkoleniowy

ACM to 60-godzinny program szkoleniowy, składający się z 3 zjazdów po 20 godzin dydaktycznych, od piątku od godz. 11.00 do niedzieli do godz. 12.30. Organizator zapewnia na ten czas nocleg oraz pełne wyżywienie.

Miejscem zjazdów jest Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne Mercedes Club w Mrągowie. Zjazdy będą prowadzone przez zespół coachów Akademii Enklawy – autorów innowacyjnego modelu, współtwórców kompendium wdrażania Akademii, członków międzynarodowego zespołu standaryzacyjnego w ramach projektu „Akademia Enklawy – oddolny model animacji społeczno-kulturalnej młodzieży”, oraz także przez zewnętrznych ekspertów. W celu zapoznania się z profilami zawodowymi prowadzących zapraszamy na str. 62 Kompendium Akademii Enklawy POBIERZ

Merytorycznie program obejmuje pięć obszarów tematycznych:

  • Obszar 1: ZASOBY, czyli praca nad własnym potencjałem i samoświadomością, elementy treningu interpersonalnego;
  • Obszar 2: MOTYWACJA, w tym między innymi coaching młodzieży w pobudzaniu do aktywności, kształtowanie kultury tolerancji porażki, wspieranie młodzieżowych liderów;
  • Obszar 3: TOŻSAMOŚC, to znaczy specyfika pracy z młodzieżą na danym etapie rozwojowym w kontekście budowania tożsamości osiągniętej;
  • Obszar 4: JA JAKO COACH - ROLA I RELACJA, czyli narzędzia coachingowe w pracy animacyjnej z młodzieżą, wyzwania w budowaniu relacji i określaniu roli coacha;
  • Obszar 5: ANIMACJA i jej odrębność względem edukacji pozaformalnej, w tym dynamiczny cykl animacyjny w świetle modelu Akademii Enklawy.

II. Wizyty coachingowe.

W trakcie realizacji programu merytorycznego zostaną przeprowadzone dwukrotnie wizyty coachingowe w miejscach pracy Uczestników/Uczestniczek, które posłużą wsparciu we wdrażaniu efektów szkoleniowych w praktyce oraz ewaluacji Programu. Każdy 2-osobowy zespół Uczestników/Uczestniczek pozostaje pod opieką jednego coacha Akademii przez cały czas trwania Programu. Oznacza to dostępność wsparcia ze strony coacha w formie zdalnej również poza zjazdami szkoleniowymi i wizytami coachingowymi.

 

 

 

Facebook
YouTube