KULTURA I SZTUKA

ANIMACJA CZASU WOLNEGO
USŁUGI FILMOWANIA
WARSZTATY ARTYSTYCZNE
SPEKTAKLE I WIDOWISKA MULTIMEDIALNE
OPRAWA ARTYSTYCZNA WYDARZEŃ PUBLICZNYCH

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

ODBIORCY: każda grupa wiekowa, zawodowa i społeczna, w szczególności dzieci i młodzież, adepci nieformalnych grup artystycznych, szkolnych kół zainteresowań, a także grupy międzynarodowe/międzykulturowe, osoby starsze, osoby niepełnosprawne i ich rodziny

ZAKRES TEMATYCZNY: tematyka związana zarówno z pojedynczą dziedziną sztuki, tj. teatrem, filmem, tańcem, śpiewem, literaturą, jak i łącząca ze sobą różne obszary (np. warsztaty teatralno-kuglarskie), w zależności od potrzeb możliwe jest stworzenie indywidualnej oferty o tematyce zaczerpniętej z listy poniżej:

• Warsztaty teatralne – poziom podstawowy
• Warsztaty teatralne – poziom zaawansowany
• Warsztaty ruchu scenicznego
• Emisja głosu
• Warsztaty aktorstwa filmowego
• Warsztaty operatorki filmowej
• Warsztaty teatru lalkarskiego
• Warsztaty bajkopisarstwa
• Warsztaty kuglarskie: taniec poi, żonglerka, sztuczki cyrkowe

CELE:
- rozwijanie zdolności, zainteresowań i pasji,
- podnoszenie kierunkowych umiejętności artystycznych,
- kształtowanie twórczej ekspresji emocjonalnej,
- rozwijanie świadomości i koordynacji własnego ciała,
- wzmacnianie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
- rozwijanie samoświadomości i samokontroli,
- przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym i rozwojowym (wymiar psychoprofilaktyczny)

INFORMACJE DODATKOWE:

W zależności od zapotrzebowania warsztaty mogą odbywac się stacjonarnie lub wyjazdowo, w pomieszczeniu lub w plenerze, z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i rekwizytów, mogą mieć charakter cykliczny lub jednorazowy, a ich długośc uzalezniona jest każdorazowo od możliwości i oczekiwań grupy.

WARSZTATY TEATRALNE – POZIOM PODSTAWOWY

Umiejętności intonacyjne i interpretacyjne tekstu mówionego
Aktywność i kreatywność w zakresie tworzenia własnych dram
Kształtowanie ekspresji emocjonalnej

ZAKRES TEMATYCZNY:
Ogólnorozwojowe warsztaty teatralne, skupiające się na ogólnych pojęciach takich jak: emisja głosu, mimika, dykcja , gestykulacja , improwizacja, etiuda aktorska, ruch sceniczny. W wersji cyklicznej mogą być ukierunkowane na stworzenie i realizację spektaklu wg indywidualnych potrzeb i tematyce. Oprócz przedstawienia budowane są wtedy relacje w grupie oraz odkrywane indywidualnych predyspozycji do pracy w teatrze.

WARSZTATY TEATRALNE – POZIOM ZAAWANSOWANY

Rozszerzony rozwój indywidualnych predyspozycji aktorskich
Przygotowanie do egzaminów w szkołach aktorskich
Przygotowanie do pracy aktorskiej scenicznej oraz filmowej

ZAKRES TEMATYCZNY:
Dedykowane adeptom nieformalnych grup artystycznych, kandydatom do szkół aktorskich Poprzedzone diagnozą indywidualnych predyspozycji i poziomu zaawansowania w aktorstwie. Ukierunkowane na pracę nad wybranymi zagadnieniami związanymi z pracą aktorską, m.in.:
- analiza tekstu i jego studiowanie
- cele, motywy, przeszkody i strategia w działaniu postaci.
- umotywowanie postaci i sytuacji scenicznych
- interpretacja tekstu z naciskiem na emocjonalne aspekty jego przedtawienia
- aranżacja sceniczna postaci indywidualną aktorską metodą bazującą min. na teatrze Brechta, Stanisławskiego i Grotowskiego
- praca nad improwizacją oraz późniejszym zastosowaniem jej elementów w procesie budowania roli

WARSZTATY RUCHU SCENICZNEGO

Umiejętność planowania przestrzeni scenicznej
Obycie z rekwizytami w konkretnej aranżacji scenograficznej
Współpraca w zespole aktorskim w przestrzeni scenicznej

ZAKRES TEMATYCZNY:
Uczestnicy poznają konstrukcję / schemat związany z ruchem scenicznym na scenie. Uczą się podziału na plany i sceny z zachowaniem osiowości sceny, jak również czym jest ustawienie scenografii. Doskonalą umiejętności wykorzystania rekwizytu i pracę własną z rekwizytem.

WARSZTATY EMISJI GŁOSU

Skuteczniejsze posługiwanie się głosem w swojej pracy
Odkrycie własnych możliwości mówczych i wokalnych

ZAKRES TEMATYCZNY:
Uświadomienie sobie własnego sposobu oddychania, podparcie oddechowe wypracowujące oddech całościowy, wydłużanie fazy wydechowej. Regulacja natężenia głosu w zależności od okoliczności wystąpienia (mowa w warunkach kameralnych i przed dużym audytorium). Bezpieczeństwo i higiena pracy głosem – zasady pracy głosem sposoby radzenia sobie ze stresem i tremą podczas wypowiedzi.

WARSZTATY OPERATORKI FILMOWEJ – POZIOM PODSTAWOWY

Umiejętne wykorzystanie kamery do celów komercyjnych i artystycznych

ZAKRES TEMATYCZNY:
Poznanie podstawowych pojęć związanych z ujęciem, kadrem, obiektywem, konstrukcją planu filmowego. Ustawienie podstawowych parametrów kamery. Ćwiczenie podstawowych ujęć i kadrów. Praca z obiektem przed kamerą.

WARSZTATY BAJKOPISARSTWA

Kształtowanie kreatywnego myślenia
Docenienie wartości słowa i bogactwa języka
Promocja czytelnictwa

ZAKRES TEMATYCZNY:
Idea warsztatów to wzbogacanie własnego słownictwa i możliwości wyrażania swoich myśli, poznanie specyfiki prac twórczej i idei tworzenia literackiego.
Uczestnicy rozwiązują kalambury i rebusy autorstwa prowadzącego, a następnie układają bajkowe opowiadanie. Uczestnicy są jego autorami, a prowadzący jest tylko redaktorem. Opcjonalnie uczestnicy wykonują ilustracje do ułożonej bajki.

WARSZTATY KUGLARSKIE

Odkrywanie zdolności i pasji
Rozwijanie koordynacji i świadomości własnego ciała
Poprawa koncentracji

ZAKRES TEMATYCZNY:
Warsztaty obejmują szeroko rozumianą sztukę cyrkową, w którą wlicza się: żonglerka chustami i piłeczkami, żonglerka talerzykami, balans, iluzja, taniec poi, elementy sztuki teatralnej. Mogą być ukierunkowane na stworzenie widowiska lub pokazu. Szczególnie wzmacniane są również umiejętności komunikacji i współpracy w grupie oraz rozwijanie samoświadomości i samokontroli poprzez ruch.

ZAPYTAJ O OFERTĘ DLA SIEBIE

OPRAWA ARTYSTYCZNA WYDARZEŃ

Oferujemy prowadzenie i ubogacenie takich wydarzeń, jak: festiwale, festyny, koncerty, gale oraz wszelkie imprezy o charakterze artystyczno-rozrywkowym i sportowym. Oprawa artystyczna obejmuje usługi konferansjerskie, animacyjne (ze sceny lub bezpośrednio wśród publiczności) oraz pokazowe (występy)

INFORMACJE DODATKOWE:
- Zapewniamy własny sprzęt multimedialny, taki jak bezprzewodowe mikrofony, nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, ogniskowy projektor i inne
- Dojazd na miejsce wydarzenia wliczony w zakres usługi.

Podnosimy atrakcyjność każdego programu
oraz satysfakcję uczestników i organizatorów

SPEKTAKLE I WIDOWISKA

Wzbudzamy zainteresowanie doświadczeniem sztuki na żywo.
Podnosimy atrakcyjność oferty kulturalnej instytucji, hoteli, restauracji
Gramy w każdym miejscu w przestrzeni publicznej

ZAKRES TEMATYCZNY:
Oferujemy realizację spektakli z repertuaru Teatru ALE: jednoaktówki, monodramy, spektakle na trzech aktorów, różnorodne inscenizacje, musicale, widowiska połączone z nowoczesnymi multimediami. Rodzaj teatru: repertuary, bulwarowy, uliczny, objazdowy, szkolny, lalkowy, muzyczny.

INFORMACJE DODATKOWE:
- W ramach usługi zapewniamy obsadę aktorską realizowanych spektakli oraz własny sprzęt multimedialny, taki jak bezprzewodowe mikrofony, nagłośnienie, oświetlenie sceniczne i inne
- Dojazd na miejsce spektaklu wliczony w zakres usługi
- Po stronie klienta pozostawiamy zapewnienie odpowiedniej przestrzeni scenicznej wraz z ustalonymi elementami scenografii oraz garderoby dla aktorów

ZAPYTAJ O OFERTĘ DLA SIEBIE

ANIMACJA CZASU WOLNEGO

ZAKRES TEMATYCZNY:
Oferujemy prowadzenie imprez integracyjnych, animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego wypoczynku, prowadzenie wieczorów tematycznych (literackich, filmowych, i innych), animację imprez okolicznościowych (urodziny, rocznice). Ofertę dopasowujemy każdorazowo do oczekiwań zamawiającego i samych odbiorców.
INFORMACJE DODATKOWE:
- Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały i rekwizyty oraz własny sprzęt multimedialny, taki jak bezprzewodowe mikrofony, nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, ogniskowy projektor i inne
- Dojazd na miejsce wydarzenia wliczony w zakres usługi.

Potrafimy sprawić, że czas upływa…bajkowo
Tworzymy unikatowy klimat bycia razem
Nie powielamy schematów: z nami nic dwa razy się nie zdarza

ZAPYTAJ O OFERTĘ DLA SIEBIE

USŁUGI FILMOWANIA

ZAKRES TEMATYCZNY:
Produkcja filmów fabularnych, okolicznościowych nagrań wideo, materiałów dokumentalnych (w tym reportaże, relacje z wydarzeń publicznych), spotów informacyjno-promocyjnych i reklamowych. Postprodukcja obejmująca: montaż filmowy i wideo realizowany przy pomocy dowolnej techniki w sferze obrazu i dźwięku, wykonywanie napisów, napisów czołowych i końcowych, postprodukcyjne efekty specjalne, w tym grafika i animacja komputerowa.

INFORMACJE DODATKOWE:
- W ramach usługi zapewniamy podstawowy sprzęt filmowy, oświetleniowy oraz do rejestracji dźwięku.

Budujemy markę medialną firmy lub instytucji
Działamy dla promocji działań
Zatrzymujemy niepowtarzalne chwile

ZAPYTAJ O OFERTĘ DLA SIEBIE

Facebook
YouTube