Głos młodych w dialogu publicznym

Ruszają Mrągowskie Inicjatywy Młodzieżowe! Nabór trwa do 20 lipca! Czego potrzebujesz, aby otrzymać grant i zrealizować coś ciekawego? Pomysłu, co najmniej 3 osób, które ci w tym pomogą, i zgłoszenia się do nas! Zapoznaj się z regulaminem i wnioskiem o dofinansowanie inicjatywy:

Czym jest idea MFM?

Pomysł opracowany przez Fundację Alternatywnej Edukacji "ALE" oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Mrągowie został w tym roku dostrzeżony, uznany i dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tak oto pojawiła się szansa na stworzenie Mrągowskiego Forum Młodzieży, aktywizującego młodzież wokół ważnych dla niej samej celów.

Od czego zaczynamy?

Do projektu zapraszamy młodych ludzi w wieku 15-29 lat, reprezentujących jak najróżniejsze środowiska i grupy, również te, które działają przy instytucjach i organizacjach pozarządowych. W pierwszym roku działalności Forum będzie to od 10 do 20 osób. Liczymy na osoby chętne i rekomendowane przez swoich liderów, współczłonków, opiekunów. Nabór do MFM będzie trwał do końca kwietnia i zostanie zwieńczony warsztatami inauguracyjnymi, podczas których wyłonieni członkowie MFM poznają sienie nawzajem, uzupełnią wiedzę o samym projekcie oraz zaplanują pierwsze kluczowe działania.

Mrągowskie Forum Młodzieży to docelowo niezależne, samodzielne, rzecznicze zrzeszenie, działające na rzecz młodzieży mieszkającej, uczącej się i pracującej w Mrągowie.

Co będzie się działo dalej w projekcie?

Pierwszą wiosenną misją MFM będzie opracowanie, wypromowanie, a potem współorganizacja Mrągowskich Profilaktycznych Inicjatyw Młodzieżowych. To zachęta dla młodych ludzi, aby latem i jesienią zrealizowali na rzecz społeczności lokalnej autorskie i nowatorskie mini-projekty, które otrzymają wsparcie finansowe w ramach głównego projektu. Idea inicjatyw młodzieżowych jest już od kilku lat wdrażana i promowana w naszym województwie przez Urząd Marszałkowski, była wypróbowywana również w Mrągowie.

Latem MFM zaangażuje się również w mapowanie przestrzeni przyjaznej młodzieży. To ciekawe pod względem metodologii badanie społeczne, które pomoże szerzej i głębiej zdiagnozować sytuację i perspektywy rozwojowe mrągowskiej młodzieży. Będzie koordynowane przez zewnętrznego eksperta.

Jesienią rozpocznie się cykl otwartych debat publicznych, które poprowadzą młodzi reprezentanci MFM, a które będą dotyczyć wniosków z mapowania, relacjonować zakończone i trwające jeszcze inicjatywy, a przede wszystkim zmierzać do opracowania Mrągowskiego Programu Aktywności Społecznej Młodzieży. Będzie to strategiczny plan dalszej działalności MFM we współpracy z samorządem, instytucjami, organizacjami, przedsiębiorcami i mieszkańcami Mrągowa - na rzecz młodzieży.

Zapraszamy do śledzenia działań MFM na naszej stronie, a od maja na FB: Mrągowskie Forum Młodzieży.

Zadanie publiczne realizowane jest w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu- nowy wymiar 2020: „Aktywne postawy młodzieży - podnoszenie kompetencjiprzedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” - edycja 2018r.

Facebook
YouTube