Przyjdź do projektu i zrealizuj własną inicjatywę biznesową z zespołem zaufanych ludzi.

Skorzystaj ze szkoleń, wsparcia mentorów i coachów oraz międzynarodowych wizyt i konsultacji. Doświadcz nowych możliwości i stwórz dalszy plan na siebie.

Sprawdź w czym jesteś dobry i jak to wykorzystać

Spróbujesz siebie w nowej liderskiej roli

Nauczysz się myśleć biznesowo

Zobaczysz jak poprowadzić własny projekt

Odkryjesz, co możesz zrobić ze sobą zawodowo

Bądź na bieżąco!

Zachęcamy do polubienia profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco bierzemy informować o postępach projektu

LYBA to program rozwojowy dla młodzieży w wieku 15-19 lat, przechodzącej od edukacji do zatrudnienia.

Co to znaczy?

⇒ jeśli uczysz się w szkole ponadpodstawowej, możesz zgłosić się do programu
⇒ przez rok przygotowujesz się z nami do lepszego startu w życie zawodowe, stając się liderem lub członkiem zespołu inicjatywnego
⇒ przechodzisz przez cykl szkoleń, mentoring i coaching, aby dobrze wykorzystać to teraz i w przyszłości

Celem programu jest „wyposażenie” młodych ludzi w wiedzę o sobie i w kompetencje potrzebne do zarządzania osobistym potencjałem w samodzielnym i skutecznym poruszaniu się po rynku pracy .

Dlaczego LYBA
nie brzmi po polsku?

Bo to projekt międzynarodowy, który rozgrywa się:

w dwóch krajach: Polska – Węgry

w dwóch miastach: Mrągowo – Szeged

w dwóch organizacjach młodzieżowych:
Fundacja Alternatywnej Edukacji "ALE" i
Alkoto

Podczas dwuletniego międzynarodowego projektu realizujemy nowatorski program, który łączy edukację dla przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe i biznes z aktywnością społeczną.

Czyli:

Najważniejszym działaniem jest zrealizowanie 12 inicjatyw biznesowych przez 72 młodzieżowych uczestników w Polsce i na Węgrzech.

Jak to się stanie?
⇒ wiosną 2019 roku w dwóch miastach: w Mrągowie i w węgierskim Szeged zostanie zrekrutowanych 12 liderów spośród uczniów szkół ponadpodstawowych
⇒ od maja do sierpnia liderzy wezmą udział w trzech tygodniowych szkoleniach, z których dwa odbędą się w Mrągowie, a jedno w Szeged
⇒ pod okiem trenerów, mentorów i coachów będą rozwijać swoje umiejętności biznesowe i menadżerskie oraz opracują koncepcje własnych inicjatyw
⇒ we wrześniu każdy lider powoła 5-osobowy zespół, którego skład będzie uzależniony od potrzebnych ról i kompetencji
⇒ od jesieni 2019 do lata 2020 wszystkie zespoły zrealizują swoje inicjatywy w formie mini-projektów
⇒ w tym czasie uczestnicy programu pozostaną pod opieką mentorów i coachów, poznając swoje zasoby i możliwości na podstawie „doświadczenia tu i teraz”
⇒ polskie i węgierskie zespoły połączą się w twin-teams: grupy wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń, które będą ze sobą współpracować zdalnie
⇒ aby zobaczyć partnerskie zespoły w akcji, liderzy polscy odbędą wizytę studyjną w Szeged, a liderzy węgierscy w Mrągowie
⇒ w czerwcu 2020 roku 72 uczestników ukończy program z opracowaną indywidualną ścieżką rozwoju, czyli dalszym planem na siebie

Projekt zakłada opracowanie przewodnika programu LYBA dla przyszłych jego realizatorów oraz wsparcie co najmniej jednego podmiotu, który zdecyduje się z niego skorzystać.

To znaczy:
⇒ na podstawie przebiegu 12 mini-projektów oraz w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracy z młodzieżą międzynarodowy zespół mentorów i coachów stworzy przewodnik programu
⇒ jesienią 2020 roku w Polsce i na Węgrzech odbędą się otwarte seminaria regionalne, promujące program LYBA i zachęcające do jego wdrożenia
⇒ liderzy wraz z zespołami przeprowadzą warsztaty upowszechniające program w swoich szkołach
⇒ wśród szkół i organizacji pozarządowych zostanie ogłoszony nabór na inkubatory LYBA: lokalne partnerstwa gotowe do wypróbowania programu w swoich środowiskach
⇒ minimum jeden inkubator w Polsce i jeden na Węgrzech zostanie przygotowany do wystartowania z LYBA po zakończeniu projektu w styczniu 2021
⇒ w Mrągowie i w Szeged zostaną zainicjowane lokalne koalicje szkół, organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz rozpoczęcia drugiej edycji programu LYBA

Projekt jest realizowany od lutego 2019 do stycznia 2021
w międzynarodowym partnerstwie strategicznym Polska-Węgry.

Liderem projektu jest Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” z Mrągowa, a partnerem Fundacja Kreatywnej Młodzieży – Alkotó Ifjúságért Alapítvány z Szeged na Węgrzech.

Kontakt do koordynatora Projektu:
Aleksandra Lemańska
nr tel.: +48 660 739 028
adres e-mail: allemanska@gmail.com

Projekt współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej

Facebook
YouTube