KALENDARZ REKRUTACJI

Na uczestników I edycji Programu Akademia Coachów Młodzieżowych czeka tylko 10 miejsc.
Osoby ubiegające się o udział w ACM do dnia 21 kwietnia 2017r. do godz. 23:59 powinny wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy online, do którego załączają oraz swoje CV oraz wypełniony elektronicznie (w formacie pdf) kwestionariusz „Profil Coacha Młodzieżowego”.

UWAGA!

Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia do ACM będzie nadesłanie zgłoszenia przez co najmniej jeszcze jedną osobę z jednej instytucji/organizacji lub dwóch blisko ze sobą współpracujących podmiotów z tej samej miejscowości. Warunek ten jest rękojmią stworzenia zespołu pracującego coachingowo.

Kalendarz rekrutacji:

3 kwietnia – 21 kwietnia 2017:

przyjmowanie zgłoszeń drogą online

22 kwietnia 2017:

przekazanie dokumentów aplikacyjnych (z wyłączeniem danych personalnych oraz ewentualnej fotografii w CV) 3-osobowej Komisji Rekrutacyjnej

22 kwietnia – 30 kwietnia 2017:

dokonanie niezależnej oceny przez członków Komisji w trzech obszarach: profil zawodowy, doświadczenie pracy z młodzieżą, zasoby kompetencyjne

30 kwietnia 2017:

ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników oraz listy rezerwowej na stronie www.alefundacja.pl oraz przesłanie jej drogą mailową do wszystkich kandydatów

1 maja – 5 maja 2017:

potwierdzenie swojego uczestnictwa w programie

6 maja – 9 maja 2017:

uruchomienie listy rezerwowej uczestników (w przypadku wolnych miejsc)

9 maja 2017: 

ogłoszenie ostatecznej listy uczestników I edycji ACM

Terminy I edycji:

KWIECIEŃ – MAJ 2017:

REKRUTACJA

9 czerwca – 11 czerwca 2017:

I ZJAZD SZKOLENIOWY

15 września – 17 września 2017

II ZJAZD SZKOLENIOWY

17 listopada – 19 listopada 2017

III ZJAZD SZKOLENIOWY

LIPIEC – PAŹDZIERNIK 2017

WIZYTY COACHINGOWE

Facebook
YouTube