KALENDARZ REKRUTACJI

Na uczestników I edycji Programu Akademia Liderów Pozarządowych ALPY czeka tylko 10 miejsc.
Osoby ubiegające się o udział  do dnia 13 czerwca 2018r. do godz. 23:59 powinny wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy online, do którego załączają swoje CV oraz statut swojej organizacji

Kalendarz rekrutacji:

23 kwietnia – 13 czerwca 2018:

przyjmowanie zgłoszeń drogą online

14 czerwca 2018:

przekazanie dokumentów aplikacyjnych (z wyłączeniem danych personalnych oraz ewentualnej fotografii w CV) 3-osobowej Komisji Rekrutacyjnej oraz dokonanie niezależnej oceny przez członków Komisji

14 czerwca 2018:

Powiadomienie uczestników o zakwalifikowaniu się do Programu

14 czerwca – 15 czerwca 2018:

potwierdzenie swojego uczestnictwa w programie

15 czerwca:

uruchomienie listy rezerwowej uczestników (w przypadku wolnych miejsc)

15 czerwca 2018:

ogłoszenie ostatecznej listy uczestników I edycji ALPY

Terminy I edycji:

KWIECIEŃ – CZERWIEC 2018:

REKRUTACJA

23 czerwca 2018:

I ZJAZD SZKOLENIOWY

8 września 2018:

II ZJAZD SZKOLENIOWY

24 listopada 2018:

III ZJAZD SZKOLENIOWY

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2018:

WIZYTY MENTORINGOWE

Facebook
YouTube