Dzień po dniu, czyli wymiana młodzieży po galindzku / Day after day - the youth exchange in Galinds’ style

Aleksandra Lemańska, Monika Ożga

DZIEŃ 6 pl

W naszej galindzkiej osadzie ruch od samego rana – przygotowania do kolejnego dnia spływu. Na trasie Ukta – Iznota zmierzyliśmy się z kolejnym etapem gry terenowej. Tym razem wymagało to od nas nie tylko wiedzy o legendarnych bohaterach Polski, Chorwacji i Turcji. Zadania, jakie musieliśmy rozwiązać, wystawiły na ciężką próbę nasze zasoby inteligencji i zdolności logicznego myślenia. Pomimo wysiłku intelektualnego miny mieliśmy słoneczne.

DAY 6 uk

Our Galinds’ colonywasfull of motion from the morning –thanks to preparing for the next day of kayaking. The route Ukta - Iznota faced us with the next stage of the game. This time it required of us not only knowledge of the legendary Polish, Croatian and Turkish heroes. The tasks that we had to solve, has issued a severe test of our resources of intelligence and ability of logic thinking. Despite the intellectual effort we hadsunny faces!

belka_dol2
Facebook
YouTube