Dzień po dniu, czyli wymiana młodzieży po galindzku / Day after day - the youth exchange in Galinds’ style

Aleksandra Lemańska, Monika Ożga

DZIEŃ 5 pl

Poranek zastał nas na dogrywkach drużynowych na trawie. Tym razem na próbę zostały wystawione nasze zmysły – równowagi, dotyku, smaku i zapachu! Po zaciętej walce i wyłonieniu zwycięskiej, najbardziej „zmysłowej” galindzkiej drużyny, wyruszyliśmy do Mikołajek.  Niektórzy rozkoszowali się wodą i jachtami, inni kawą i… własnym smartfonem.  To tutaj, w Mikołajkach, powstały sztandarowe nagrania do naszego filmu: międzynarodowe językowe łamańce. Po powrocie stery przejęli Turcy. Swój dzień rozpoczęli zaśpiewania swojego narodowego hymnu. Następnie przygotowali nam przepyszny poczęstunek, a na sam koniec włączyli nas do Henna Night Show, tradycyjnego ceremoniału przedmałżeńskiego. Wieczór zakończył się spontanicznymi układami choreograficznymi, łączącymi taniec brzucha z kaczuszkami.

DAY 5 uk

The morning found us in the play-offs on the grass. This time our senses were put to the test–it means the sense of balance, touch, taste and smell! After a fierce battle and having the most “sensual” winners we set off to Mikołajki. Some of us were delighted with water and boats, others enjoyed coffee and... their smartphones. Here, in Mikołajki, we recorded an important part of our movie: an international “language contortions”. After returning the Turks took over the reins. Their day began with singing their national anthem. Then they prepared delicious dishes and snacks, and at the end they joined us for Henna Night Show, the traditional premarital rite. The evening ended with spontaneous choreography, connecting belly dance of Polish “ducks”.

belka_dol2
Facebook
YouTube