Liderzy Akademii Enklawy

Innowacja społeczna dla edukacji i biznesu

Pomysł dojrzewał przez kilka lat w codziennej pracy animacyjnej z młodzieżą zaangażowaną w działalność Akademii Enklawy. Zaczynając od akcji i projektów rozbudzających inicjatywność, pasje i chęć do samorozwoju, zobaczyliśmy w pewnym momencie, gdzie warto postawić kolejny krok: w stronę przedsiębiorczości. I tak w styczniu 2018 rozpoczęliśmy pilotażową edycję programu przygotowującego młodzież do wejścia na rynek pracy.

LAE to półroczny program edukacji dla przedsiębiorczości dla młodzieży w wieku 15-19 lat. Umożliwia zdobycie wiedzy i kompetencji potrzebnych do samodzielnego i skutecznego poruszania się po lokalnym rynku pracy. Opiera się na doświadczeniu zaprojektowania i wykonania konkretnej usługi dla rzeczywistego pracodawcy (firmy, instytucji, organizacji), wspólnie z rówieśnikami i ze wsparciem szkoleniowo-coachingowym. Nazwa odnosi się do wypracowanego już w Mrągowie modelu pracy środowiskowej z młodzieżą.

Do pierwszej edycji LAE zaprosiliśmy 15 uczniów mrągowskich szkół ponadpodstawowych.
W 5 tematycznych zespołach pierwsi liderzy uczą się, jak po zakończeniu edukacji:

  • planować dalsze kształcenie
  • wybrać zawód dopasowany do swoich umiejętności, zdolności i wiedzy
  • znaleźć na lokalnym rynku odpowiedniego pracodawcę
  • przekonać go do siebie jako odpowiedniego pracownika
  • podjąć zatrudnienie z należytą odpowiedzialnością

CZYM JEST LAE?
Inspiracja, co robić dalej po ukończeniu szkoły.
Praktyczna nauka, jak być przedsiębiorczym.
Lepsze poznanie lokalnego rynku pracy.
Próba siebie w roli pracownika i przedsiębiorcy.

Aby to osiągnąć, uczestnicy odbywają cykl warsztatów rozwijających umiejętności przedsiębiorcze, a także indywidualne i zespołowe sesje z doradcami. Następnie mierzą się z próbą stworzenia własnej oferty i znalezieniem podmiotu, który z niej skorzysta. Będzie to finalnie pięciu lokalnych przedsiębiorców, którzy zgłoszą swoje zapotrzebowanie na usługi młodzieży m.in. w obszarach takich jak: promocja i merkating, obsługa klienta, sprzedaż, usługi animacyjne, itd. Liderzy będą także badać poziom satysfakcji swoich klientów i podejmą rozmowy o dalszych perspektywach współpracy. Finalnie dla każdego młodzieżowego uczestnika zostanie opracowana Indywidualna Ścieżka Rozwoju, diagnozująca jego potencjał, umiejętności oraz wskazująca, jak je wykorzystać w przyszłości. Przedsiębiorcom, instytucjom i organizacjom, które zdecydują się na współpracę, zostanie przyznany znak Firmy Przyjaznej Młodzieży, podkreślający społeczną odpowiedzialność biznesu i promujący ich działalność również poza projektem.

Zapraszamy do bieżącego śledzenia wydarzeń LAE na Facebooku:

Akademia Enklawy oraz Enklawa Artystyczna

Liderzy Akademii Enklawy to jedna z 10 innowacji testowanych obecnie w Polsce w ramach Konkursu grantowego TransferHUB od edukacji do zatrudnienia. 

Jako część projektu „TransferHUB – generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”, który realizują: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie z PwC Sp. z o.o. oraz Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z Funduszy Europejskich.

Nasi partnerzy:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
Urząd Miejski w Mrągowie
I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie
Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie
Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie
Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie.

Projekt innowacyjny „Liderzy Akademii Enklawy” realizowany jest w ramach projektu grantowego „TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”, www.transferhub.pl.

Facebook
YouTube