Akademia Liderów Zmiany

Przywództwo i rozwój w małych wspólnotach lokalnych

AKADEMIA LIDERÓW ZMIANY - I EDYCJA

Przywództwo i rozwój w małych wspólnotach lokalnych na Warmii i Mazurach

Raport

Co czyni z lidera lidera? Jakie mają kompetencje, wiedzę, doświadczenie i inne zasoby do pełnienia tej roli? Bycie liderem zmiany to bycie liderem w ciągłej zmianie – czyli  świadomie podejmującym drogę własnego rozwoju osobistego, społecznego, obywatelskiego. Efektywne oddziaływanie na aktywność mieszkańców wsi (społeczną i obywatelską), aby budować z nimi świadomą wspólnotę decydującą o jakości życia, wymaga umiejętności bycia i towarzyszenia w procesie zmiany.

„Lider to ktoś, kto pracuje tak, by inni chcieli też pracować, to ktoś, kto wierzy w sens tego co robi tak mocno, by inni też uwierzyli. Bycie liderem to towarzyszenie przed, w trakcie i po zakończeniu działania.”

Od wielu lat pracujemy z ludźmi w ich zmianie, zmieniając się sami, zmieniając naszą organizację, i otoczenie. Korzystamy z doświadczeń i kwalifikacji nie tylko własnego zespołu. Spotykamy i uczymy od tych, którzy tworzą, kształtują i wzmacniają małe wspólnoty lokalne – rozwijając siebie dla rozwoju innych.   Jesteśmy tym samym przekonani, że to nie miejsce decyduje o ludziach, ale ludzie decydują o miejscu, w którym żyją.

Zapraszamy zatem Państwa do udziału w pierwszej edycji Akademii Liderów Zmiany - programu rozwoju kompetencji dla liderów małych wspólnot lokalnych na obszarach wiejskich: sołtysów, członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, wiejskich klubów sportowych, OSP, przewodniczących kół gospodyń wiejskich i innych grup nieformalnych, duszpasterzy i innych aktywnych działaczy społecznych.

Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach realizacji zadania: Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozwój wolontariatu.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego warto zapoznać się z:

Wskazówki dotyczące wypełnienia formularza:

  • Rekomendujemy wcześniejsze przygotowanie odpowiedzi na pytania, zapisanie ich, a następnie skopiowanie do formularza - w przypadku ew. kłopotów z łączem internetowym lub przekroczenia czasu sesji (trwającej ok. 30 min), pozwoli to zapobiec ew. utracie danych.
  • Nie ma możliwości zapisania wersji roboczej formularza.
  • Po złożeniu formularza na stronie pojawi się komunikat, że został on wysłany. Jeśli na ekranie nie pojawi się taki komunikat oznacza to, że nie zakończyli Państwo wypełniania formularza.
  • Formularze wraz z załącznikami (wymienione poniżej) przyjmujemy do 10 maja b.r.włącznie (zarówno formularz jak i załączniki należy wysłać wyłącznie w wersji on-line).

Do formularza należy obowiązkowo załączyć następujące pliki w wersji elektronicznej (prosimy by w miarę możliwości były one zapisane w formacie doc, pdf lub jpg; prosimy o nie zamieszczanie plików odr (open office):

  • CV
[]
1
Previous
Next

Projekt jest finansowany ze środków Samorządu Warmińsko-Mazurskiego jako zadanie publiczne w obszarze Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Facebook
YouTube