Akademia Liderów Pozarządowych ALPY

NGO silnym partnerem dla samorządów

W naszym województwie organizacje pozarządowe mogą liczyć na profesjonalne wsparcie swojej działalności i rozwoju. Jednak jak zawsze zakres i zasięg usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych ma swoje ograniczenia. Mając we własnym zespole doświadczenie udziału w różnych szkołach trenerskich, liderskich i coachingowych oraz wiele lat pracy w trzecim sektorze, w nieustannej współpracy z samorządami, przedsiębiorcami, społecznościami, a także z silnymi organizacjami pozarządowymi z całego kraju, doszliśmy do przekonania, że czas na lokalne szkoły liderów. Nie jesteśmy w tym pierwsi ani konkurencyjni. Proponujemy uzupełnienie działającego systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.

Zapraszamy zatem Państwa do udziału w pierwszej edycji Akademii Liderów Pozarządowych ALPY - programu rozwoju kompetencji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, pełniących w swoich organizacjach funkcje zarządcze (prezesi, wiceprezesi, skarbnicy, sekretarze, członkowie zarządów)

Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach realizacji zadania: Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozwój wolontariatu.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego warto zapoznać się z:

Wskazówki dotyczące wypełnienia formularza:

  • Rekomendujemy wcześniejsze przygotowanie odpowiedzi na pytania, zapisanie ich, a następnie skopiowanie do formularza - w przypadku ew. kłopotów z łączem internetowym lub przekroczenia czasu sesji (trwającej ok. 30 min), pozwoli to zapobiec ew. utracie danych.
  • Nie ma możliwości zapisania wersji roboczej formularza.
  • Po złożeniu formularza na stronie pojawi się komunikat, że został on wysłany. Jeśli na ekranie nie pojawi się taki komunikat oznacza to, że nie zakończyli Państwo wypełniania formularza.
  • Formularze wraz z załącznikami (wymienione poniżej) przyjmujemy do 10 maja b.r.włącznie (zarówno formularz jak i załączniki należy wysłać wyłącznie w wersji on-line).

Do formularza należy obowiązkowo załączyć następujące pliki w wersji elektronicznej (prosimy by w miarę możliwości były one zapisane w formacie doc, pdf lub jpg; prosimy o nie zamieszczanie plików odr (open office):

  • CV
  • Statut organizacji

Projekt jest finansowany ze środków Samorządu Warmińsko-Mazurskiego jako zadanie publiczne w obszarze Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Facebook
YouTube