Akademia Liderów Pozarządowych ALPY

NGO silnym partnerem dla samorządów

W naszym województwie organizacje pozarządowe mogą liczyć na profesjonalne wsparcie swojej działalności i rozwoju. Jednak jak zawsze zakres i zasięg usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych ma swoje ograniczenia. Mając we własnym zespole doświadczenie udziału w różnych szkołach trenerskich, liderskich i coachingowych oraz wiele lat pracy w trzecim sektorze, w nieustannej współpracy z samorządami, przedsiębiorcami, społecznościami, a także z silnymi organizacjami pozarządowymi z całego kraju, doszliśmy do przekonania, że czas na lokalne szkoły liderów. Nie jesteśmy w tym pierwsi ani konkurencyjni. Proponujemy uzupełnienie działającego systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.

Zapraszamy zatem Państwa do udziału w pierwszej edycji Akademii Liderów Pozarządowych ALPY - programu rozwoju kompetencji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, pełniących w swoich organizacjach funkcje zarządcze (prezesi, wiceprezesi, skarbnicy, sekretarze, członkowie zarządów)

Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach realizacji zadania: Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozwój wolontariatu.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego warto zapoznać się z:

Wskazówki dotyczące wypełnienia formularza:

  • Rekomendujemy wcześniejsze przygotowanie odpowiedzi na pytania, zapisanie ich, a następnie skopiowanie do formularza - w przypadku ew. kłopotów z łączem internetowym lub przekroczenia czasu sesji (trwającej ok. 30 min), pozwoli to zapobiec ew. utracie danych.
  • Nie ma możliwości zapisania wersji roboczej formularza.
  • Po złożeniu formularza na stronie pojawi się komunikat, że został on wysłany. Jeśli na ekranie nie pojawi się taki komunikat oznacza to, że nie zakończyli Państwo wypełniania formularza.
  • Formularze wraz z załącznikami (wymienione poniżej) przyjmujemy do 10 maja b.r.włącznie (zarówno formularz jak i załączniki należy wysłać wyłącznie w wersji on-line).

Do formularza należy obowiązkowo załączyć następujące pliki w wersji elektronicznej (prosimy by w miarę możliwości były one zapisane w formacie doc, pdf lub jpg; prosimy o nie zamieszczanie plików odr (open office):

  • CV
  • Statut organizacji
[]
1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Telefon
Adres zamieszkaniaUlica, numer domu, nr mieszkania
0 /
Adres wwwPodaj adres strony
0 /
Miejscowość
Województwo
Powiat
Gmina
Wykształcenie, nazwa szkoły, kierunek
0 /
Nazwa gminy, w której Pan/i mieszka/działa:
0 /
Obecne miejsce pracy i pełniona funkcja:
0 /
Pole aktywności zawodowej/społecznej/publicznej(można wybrać więcej niż 1 opcję)
W przypadku zaznaczenia opcji "Inne" powyżej, wpisz je tutaj:
Proszę wymienić i opisać organizacje pozarządowe, w których Pan/i działa, wraz z funkcją, jaką Pan/Pani pełni.Nazwa organizacji, instytucji, zrzeszenia, klubu i od kiedy Pan/i w niej działa (rok) oraz jaką funkcję w niej Pan/Pani pełni?
0 /
Jaki jest główny obszar jej działania (2-3 zdania) i zasięg?
0 /
Adres siedziby organizacji:
0 /
Liczba zatrudnionych na stałe pracowników organizacji:
Ilu z pracowników zatrudnianych w tej formie pełni funkcje zarządcze w organach organizacji?
Liczba pracowników zatrudnianych czasowo, na umowę zlecenia/dzieło, np. w projektach (średnio w roku):
Ilu z pracowników zatrudnianych w tej formie pełni funkcje zarządcze w organach organizacji?
Liczba stałych wolontariuszy działających na rzecz organizacji powyżej 1 miesiąca (średnio w roku):
Ilu stałych wolontariuszy pełni funkcje zarządcze w organach organizacji?
Z jakich źródeł organizacja czerpie dochody (ostatnie zamknięte dwa lata, od 2016r. do dziś)?(można wybrać więcej niż 1 opcję)
W przypadku zaznaczenia opcji "Inne" powyżej, wpisz je tutaj:
Proszę opisać zespół, z którym współpracuje Pan/i w swojej organizacji. Jeśli nie ma Pan/i zespołu – proszę opisać kto Pana/Panią wspiera, na ile osób może Pan/i liczyć w swoich działaniach?
0 /
Co chce Pan/i osiągnąć w swojej organizacji – na jakiej zmianie Panu/i zależy? Jak będzie wyglądała organizacja, w której Pan/Pani działa, kiedy ta zmiana się dokona?
0 /
Czy podjął Pan/i już jakieś działania na rzecz realizacji tej zmiany? Jeśli tak, prosimy je krótko opisać.
0 /
Jakie ma Pan/i oczekiwania wobec Programu Liderów Pozarządowych ALPY? Co skłania Pana/Panią do zgłoszenia się?
0 /

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” siedzibą w 11-710 Piecki ul. Zyzdrojowy Piecek 14 w celu prezentacji oferty usługowej. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi podwykonawcze względem administratora przy realizacji oferty usługowej oraz przez podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, tj. KingsWeb Agencja Interaktywna z siedzibą w Mrągowie 11-700, ul. M.C. Skłodowskiej 1B. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prosimy o załączenie statutu Pana/Pani organizacji.
Dodaj
Prosimy o załączenie CV
Dodaj
Previous
Next

Projekt jest finansowany ze środków Samorządu Warmińsko-Mazurskiego jako zadanie publiczne w obszarze Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Facebook
YouTube